marți, 29 ianuarie 2013

Repausul săptămânal

Potrivit dispozițiilor Codului muncii, repausul săptămânal se acordă în cursul a două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.

Totuși, pentru a respecta atât dreptul salariatului la repaus săptămânal dar și dreptul angajatorului de a-și organiza activitatea, în măsura în care acordarea repausului nu se poate realiza în zilele de week-end, repausul poate fi acordat și în timpul altor zile ale săptămânii.

Daca se poate deroga de la obligativitatea acordării repausului în timpul zilelor de  week-end, în schimb, nu se poate deroga de la obligația acordării zilelor de repaus consecutiv, asigurându-se astfel cel puțin 48 de ore de repaus continuu în cadrul unei săptămâni de lucru.

Totuși, în situația în care repausul se acordă în alte zile decât cele de  sâmbătă și duminică, angajatul este îndreptățit să primească un spor la salariul de bază, spor a cărui valoare poate fi reglementată prin contractul individual sau colectiv de muncă aplicabil.

Pentru salariatul care lucrează în zilele de sâmbătă și duminică, aceste două zile reprezintă zile lucrătoare, zilele libere fiind considerate acele două zile în care salariatul nu prestează activitate în intervalul luni - vineri.

Numai în cazuri excepționale repausul săptămânal poate fi acordat cumulat, după o perioadă de activitate ce nu poate depăși mai mult de 14 zile și numai cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și cu acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților.
În cazul efectuării activității în zilele de sâmbătă sau duminică în cadrul programului normal de lucru salariatul are dreptul de a i se acorda sporului de week-end în afara salariului corespunzător muncii prestate. Aceasta clarificare este importantă întucât în practică, sunt destul de întâlnire solicitările angajaților ca, pe lângă salariul de bază, sporul de week-end să li se acorde și sporul pentru munca suplimentară. Sporul pentru munca suplimentară se poate acorda numai în cazul prestării activității peste cele 40 de ore de program normal de lucru, indiferent de ziua în care se prestează munca peste durata normală.

Numai în situații excepționale, în general în cazul forței majore, repausul poate fi suspendat pentru personalul necesar care execută lucrări de prevenire a unor pagube iminente, de salvare a unor bunuri sau persoane, etc. caz în care salariații al căror repaus a fost suspendat beneficiază de dublul compensațiilor la care au dreptul pentru munca prestată în zilele de repaus.

                                                                                                  Av. Răzvan Vasiliu
sursa : costelgilca

Niciun comentariu: