miercuri, 12 noiembrie 2014

Uite kilometrii cum dispar...

Da, m-am gândit să vă spun o povestioară adevărată (dar tristă!) care se derulează de ceva timp în Penitenciarul Bistrița și anume : cu ceva timp în urmă doi membri ai sindicatului nostru își cer respectarea drepturilor în ceea ce privește decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă întocmind două rapoarte către directorul unității noastre,  prin care solicitau decontarea cheltuielilor de transport în raport cu numărul de kilometri calculați cu ajutorul calculatorului de rute www.viamichelin.com

Totul este ok,  până când apar și răspunsurile conducerii unității la solicitările îndreptățite ale membrilor noștri de sindicat,  care citind aceste răspunsuri au “intrat și mai adânc în ceață”?!

 În fapt, membri noștri de sindicat erau “ciuntati” la kilometri în fiecare lună prin “bunăvoința” compartimentului financiar care este condus cu o mână de fier și cu mult profesionalism de către doamna comisar șef de penitenciare Alexandrina Gavrilas,  care interpretând într-un stil propriu prevederile OMJ nr.511/C/2013 “TAIE” (ca și Guvernul BOC) kilometri fără nici o problemă și fără nici o mustrare de conștiință, afectând astfel nu numai pe cei doi membri de sindicat care au cutezat să-și ceară drepturile ci și pe alți membri de sindicat care au început să ne sesizeze asupra acestor aspecte și anume : că le sunt “ciuntiți” kilometri de la decontarea transportului.

Verificând afirmațiile colegilor noștri prin compararea numărului de kilometri decontați și numărul de kilometri calculați cu calculatorul de rute www.viamichelin.com (care este la îndemâna tuturor pentru verificarea numărului de km) am ajuns la concluzia că doamna comisar șef Alexandrina Gavrilas face o “economie” considerabilă la buget,  dar pe spatele membrilor noștri de sindicat cărora nu li se decontează în totalitate numărul de kilometri așa cum prevede OMJ nr. 511/C/2013 și care prevede următoarele :

„Secțiunea 2 - Decontarea cheltuielilor de transport în situațiile reglementate de art. 6 alin. (1) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.298/2007, cu modificările și completările ulterioare
Art. 4
(1) Funcționarii publici cu statut special au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în limita a 70 km dus și 70 km întors, în situațiile în care se deplasează la și de la locul de muncă, dacă domiciliază în alta localitate decât cea în care își desfășoară activitatea.
(2) Pentru funcționarii publici cu statut special care domiciliază la o distanță mai mare de 70 km față de localitatea în care își desfășoară activitatea, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru 70 km dus și 70 km întors.
  ART. 11
  În cazul deplasării cu autoturismul, funcţionarilor publici cu statut special li se decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă dintre localităţi, distanţă calculată pe drumuri cel puţin de rang public; pentru stabilirea distanţelor se va utiliza un calculator de rute.”


LEGE Nr. 293 din 28 iunie 2004 - Republicată privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor:

"ART. 36
Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la:
      k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.”


Mai mult de atât, deși calculatorul de rute este la îndemâna oricui care dispune de un calculator și o conexiune de internet, doamna comisar șef Alexandrina Gavrilas mai dispune măsurarea distanțelor și cu mașina unității (vezi raspuns adresă din anexă) de parcă în Penitenciarul Bistrița nu s-ar fi auzit că ar exista constrângeri bugetare și că nu ne putem “plimba” oricând și în orice condiții cu mașinile unității ?!

În urma nemulțumirilor justificate ale membrilor noștri de sindicat,  în ceea ce privește modul de decontare a cheltuielilor de transport, am solicitat conducerii unității respectarea întocmai a OMJ nr.511/C/2013 sesizând în același timp și Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor pentru a interveni pe lângă specialiștii din Administrația Națională a Penitenciarelor vizavi de aceasta povestioară adevărată despre : cum dispar kilometrii la Bistrița !


Un comentariu:

Anonim spunea...

Cine plateste diferenta de bani care v-a rezulta in urma recalcularii corecte a distantelor pentr-u cei afectati de reinventarea hartilor rutiere de dl.Corcea sau dna. gavrilas?