marți, 18 noiembrie 2014

FSANP solicită creşterea concediului suplimentar pentru operativ

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) solicită creșterea concediului de odihnă suplimentar pentru angajații care desfașoară activități directe cu deținuții.

Conform HG 1946/2004 privind concediul funcţionarilor publici cu statut special, angajații din sistemul administraţiei penitenciare care isi desfașoară activitatea în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase – au dreptul, în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată cuprinsă între 3 şi 14 zile calendaristice.

Existenţa condiţiilor deosebite, vătămătoare, grele sau periculoase se stabileşte pe baza determinărilor efectuate, iar prin ordin al ministrului justiţiei (OMJ) se stabilesc categoriile de angajați care îşi desfăşoară efectiv activitatea în asemenea locuri de muncă.
Având în vedere că:
  1. în sistemul penitenciar există două sectoare de muncă: OPERATIV și ADMINISTRATIV;
  2. activitățile desfășurate EFECTIV cu deținuții de către personal diferă de la un sector la altul;
  3. toți angajații beneficiază de ACELAȘI număr de zile de concediu de odihnă suplimentar 7 zile;
  4. în decursul timpului, din cauza măsurilor de austeritate, condițiilor paupere de muncă, avantajarea unor angajați în detrimentul altora, s-a creat un conflict latent, o denaturare a relațiilor intercolegiale, care duc ireversibil la alterarea valorilor etice și principiilor care guvernează funcția publică a angajaților din penitenciare;
În sensul celor mai sus prezentate, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) solicită CREȘTEREA concediului de odihnă suplimentar pentru angajații care desfașoară activități directe cu deținuții (OPERATIV).

Sursa : FSANP

Niciun comentariu: