vineri, 7 septembrie 2012

ANP: Cătălin Ceort eliberat din funcția de director general al ANPDe la: "Cabinet ANP"
Subiect: Informare privind conducerea Administratiei Naţionale a Penitenciarelor
Dată: 7 septembrie 2012, 11:55:53 GMT+03:00
Către: "FSANP" <fsanp@fsanp.ro>


Stimate domnule preşedinte,

Vă informăm că, începând cu data de 05.09.2012, conform OMJ nr. 2984/C/05.09.2012, dl. procuror  CĂTĂLIN NICOLAE CEORT, se eliberează din funcţia de director general al Administrației Naţionale a Penitenciarelor.

În conformitate cu prevederile  OMJ nr. 2986/C/05.09.2012, începând cu data de 05.09.2012, d-lui. comisar 
șef de penitenciare MARIAN STANCOVICI îi încetează împuternicirea în funcţia de director general adjunct al Administraţiei Naționale a Penitenciarelor şi se împuterniceşte, pe o perioadă de 6 luni, în funcţia de director general al Administrației Naţionale a Penitenciarelor.

Începând cu data de 07 septembrie 2012, domnul comisar şef de penitenciare TULEAŞCĂ ADRIAN - TUDOR, detaşat de la Ministerul Justiţiei la Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi împuternicit în funcţia de director al Direcţiei Economico – Administrative, va îndeplini, până la noi dispoziţii, atribuţiile funcţiei de director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, de la poziţia 3 din statul de organizare.

Începând cu data de 07 septembrie 2012, domnul comisar şef de penitenciare OPREA AURELIAN, ofiţer principal I, la poziţia 203 din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, va îndeplini, până la noi dispoziţii, atribuţiile funcţiei de director al Direcţiei Economico – Administrative, de la poziţia 179 din statul de organizare.

Totodată, vă informăm că, prevederile Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 626 din data de 17.08.2012, privind atribuţiile directorului general şi directorilor generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, rămân în vigoare.


Cu deosebită stimă,


Subcomisar de penitenciare Ramona DIACONESCU
Şef Serviciu
Serviciul Cabinet si Registratură Generală

Niciun comentariu: