vineri, 13 octombrie 2017

Motivarea hotărârii Tribunalului B-N privind obligarea pârâtului Penitenciarul Bistrița la plata sporurilor pe perioada concediului de odihnăImage result for CJUE imagini
Este interesantă motivarea instanței care se raportează la practica Curți de Justiție a Uniuni Europene. Mai jos, postăm un extras din  Sentinta civilă nr  512/2017

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Dosar nr. 2014/112/2016
SENTINŢA CIVILĂ Nr. 512/2017
Şedinţa publică din data de 07 iunie 2017
Tribunalul format din:
PREŞEDINTE: DIANA EMILIANA LINUL
GREFIER: MIHAELA DACINA PĂRĂUAN
Pe rol fiind judecarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal formulată de reclamanţii Aciobanite Ramona, Andreica Cristian, Artene Mihai, Avram Daniel, Babutan Dan Cornel, Babutan Valentin S., Bacea Emilia, Bala Octavian M., Banc Aurelian, Babalau Aurelian, Batinas Cristian, Bercean Alin, Biris Nelu Catalin, Borz Alin, Besa Ionita, Bota Ovidiu, Bratan Petru, Brasovean Adrian, Brasovean D. Florentina, Broască Silviu, Bucila Ioan, Bucsa Marin, Bugnar Danut, Budacan Constantin, Budurlean Nicolae, Budurlean Rodica, Bugnar Ioan, Bumbu Gheorghe, Catarig Gheorghe, Cardos Marius, Cătinean Liviu, Catuna Dionisie, Carcu Daniel, Chetan Dinu, Cinadi Sorin, Cioanca Stefan, Cioba Dorin, Ciocan Raul Cornel, Cioncan Marius, Ciucur Daniel, Coman Petru, Conea Marius, Costin Paul Cristian, Costinea Ioan, Covaci Flore Mircea, Cremine Ioan Teodor, Cristea Nicolae Andrei, Cuc Dumitru, Curcuta Ionut, Damian Mircea Emil, Dan Sorin, Dan Dorinel Vasile, Danci Daniel, Danciu Teodor, Deac Gelu, Deac Ioan, Demian Daniel, Dobrescu Corneliu, Donea Horatiu, Dragota Dorel Lenut, Dumbravean Nicu, Encean Eugenia Doina, Encean Iuliu Nicolae, Faur Floarea, Feier Nicolae Daniel, Florian Ilie Marian, Fratean Dan Cornelius, Frunzuc Andrei, Gabrian D. Cristina, Gal Daniel Aurelian, Gavriloaie Ovidiu S., German Ioan, German Ioan Marius, Gogancse Cristina, Gusitoaie Nicolae S., Huzmezan Cristian Daniel, Iancu Romica, Ioja Ioan, Hatos Daniel, Hurdugaci Viorel C., Kis Robert, Lacatis Platon Marius, Lacan Iustinian, Lazar Claudiu Florin, Lechinţan Damian, Lechinţan Stelian, Reclamant Leoca Emilian, Lesan Nicolae, Lumperdean E. Lucian, Macavei Claudiu, Marian Florin Vasile, Maris Lucian Ioan, Marta Florin, Magerusan Felicia, Mecleş Ioan, Melian Septimiu, Mesaros Dumitru, Mester Viorel Cosmin, Miron Calin Pavel, Moisil Ioana Daniela, Moldovan Ciprian F., Moldovan Cornel Nutu, Moldovan Grigore Titi, Moldovan Marius D., Moldovan Mihai, Moldovan Horaţiu D., Moldovan Dorin, Moldovan Timea Emilia, Morar Vasile, Morari Doru Mihai, Muntean Daniel, Mureşan Radu, Neagos Gheorghe, Neagos Cristian A., Neagos Petrut, Nechiti Emil Alin, Negru Pompei, Negru Mihaela Narcisa, Nistor Sabin, Nistor Sorin Tudor, Onul Daniel Ioan, Opris Laura, Orsan Ioan, Oul Ioan, Otelea Eusebiu Jenica, Păcurar Emil, Păcurar Teodor C., Papuc Alexandru, Pastina Pacurar Cristian, Petrus Marius Ciprian, Pintea Daniel, Pircalab Mihai, Podaru Dita Costelusa, Pop Danut, Pop Dorin Sorin, Pop Grigore, Pop Liviu Danut, Pop Marius, Pop Moldovan Dorel, Pop Liviu Tudorel, Pop Tiberiu Marian, Pop Calin Horatiu, Potra Marius C., Prasca Mihai Ioan, Puiu Aurel Lucian, Purcea Corneliu, Radu Ioan, Radu Vasile Dorin, Reu Vlad, Roba Victoria, Roman Viorel, Rosca Valer Vasile, Rus Alin Ioan, Rus Flaviu, Rus Teodor Dorin, Rusu Florin Ioan, Rusz Emil, Sabo Cristinel P., Sabo Tudorel Cristian, Sabo Florin Alexandru, Salagean Gelu, Salvan Silivan, Salvan Viorica, Saplacan Paul, Sarmasan Ionel, Singeorzan Ioan, Sarb Alexandru Stefan, Sîrb Vasile, Scridonesi Andrei, Seserman Vasile Silviu, Sechei Doru, Sigartau Romeo, Stoica Cosmin Andrei, Stoica Sorin, Suciu Stelian, Sular Dumitru Ilie, Serbanescu Ovidiu, Sfagau Doru, Somfelean Mircea, Sot Andreea Roxana, Sot Valer, Szasz Cristian Sebastian, Tanco Simion, Tatar Dinel, Tauas Vasile Ioan, Tintelecan Cristian, Timari Ionut Bogdan, Timiş Nelu, Todica Ioan George, Toderici Cristian, Tucui Cristian, Urmă Liviu Jean, Useriu Tudor, Ursa Gavril, Varga Liviu, Varga Vasile, Vajea Gelu Razvan, Vint Paul Gheorghita, Viregan Miron, Virvorean Mihai Calin, Vlad Vasile, Vulc IoanOlimpiu, Zagrean Alin Ioan, Zagrean Ghe. Pavel, Moldovan Doru-Cosmin, Racoţi Cristian-Gabriel-Vasile, Păcurar Emil Rareş Călin, Duscă Eugen Răzvan, Curtuşan Petrică, Chiriţă Mihaela Gabriela, Oniga George Sorin, Petra Claudiu Silver, Vranău Adrian Valentin, Clapa Daniel, Sângeorzan Iftenie Călin, Şutea Marius prin reprezentant legal Sindicatul Salariaţilor Penitenciarului Bistriţa, în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Bistriţa şi intimaţii Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici statutari.
Cauza s-a judecat în fond la data de 9 mai 2017, concluziile reprezentantului reclamanţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte ingtegrantă din prezenta sentinţă.

T R I B U N A L U L
Deliberând constată;

În soluţionarea cauzei, instanţa va avea în vedere Hotărârea CJUE din 15 septembrie 2011 dată în cauza C-155/10, în care s-a relevat( la paragrafele 19, 20, 22, 23 şi 24) că „expresia „concediu anual plătit”, care figurează la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88, are drept semnificaţie faptul că, pe durata „concediului anual” în sensul acestei directive, remuneraţia trebuie menţinută şi că, altfel spus, lucrătorul trebuie să primească remuneraţia obişnuită pentru această perioadă de repaus(a se vedea Hotărârea din 16 martie 2006, Robinson-Steele şi alţii, C-131/04 şi C-257/04, Rec., p. I-2531, punctul 50, precum şi Hotărârea Schultz-Hoff şi alţii, citată anterior, punctul 58).
Astfel, obiectivul cerinţei de a plăti acest concediu este acela de a pune lucrătorul, în timpul concediului menţionat, într-o situaţie care este, în ceea ce priveşte salariul, comparabilă cu perioadele de muncă (a se vedea Hotărârile citate anterior Robinson-Steele şi alţii, punctul 58, şi Schultz-Hoff şi alţii, punctul 60).
Or, atunci când remuneraţia primită de lucrător este compusă din mai multe elemente, stabilirea remuneraţiei obişnuite şi, prin urmare, a sumei la care lucrătorul respectiv are dreptul pe durata concediului anual impune o analiză specifică. Aceasta este situaţia în cazul remuneraţiei unui pilot de linie în calitate de membru al personalului navigant al unei companii de transporturi aeriene, care este compusă dintr-o sumă fixă anuală şi din prime variabile legate de timpul petrecut în zbor şi de timpul petrecut în afara bazei.
În această privinţă, trebuie constatat că, deşi structura remuneraţiei obişnuite a unui lucrător, ca atare, intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor şi a practicilor reglementate de dreptul statelor membre, aceasta nu poate avea un impact asupra dreptului lucrătorului, menţionat la punctul 19 din prezenta hotărâre, de a se bucura, în perioada de repaus şi de relaxare, de condiţii economice comparabile cu cele privind perioada în care îşi exercită activitatea.
Astfel, orice inconvenient legat în mod intrinsec de executarea sarcinilor care revin lucrătorului potrivit contractului său de muncă şi care este compensat printr-o sumă de bani ce intră în calculul remuneraţiei globale a lucrătorului, precum timpul petrecut în zbor în cazul piloţilor de linie, trebuie să facă parte în mod obligatoriu din suma la care lucrătorul are dreptul pe durata concediului anual”.
Interpretarea dată de instanţa europeană este, aşadar, în sensul că scopul indemnizaţiei de concediu este acela de a pune salariatul într-o situaţie comparabilă cu perioadele de muncă, pentru excluderea oricărui risc ca lucrătorul să nu îşi efectueze concediul, dată fiind perspectiva încasării unei sume diminuate prin neacordarea unor drepturi băneşti de care ar fi beneficiat dacă s-ar fi aflat în activitate.
Faţă de concluzia anterioară, reţinând că art.38 alin.1 din OG nr.64/2006 nu face distincţie între sporurile cu aşa zis caracter permanent şi cele cu caracter variabil, reclamanţilor cuvenindu-li-se în mod cert pe timpul cât se află în concediu de odihnă „salariile de bază şi celelalte drepturi băneşti avute, inclusiv sporurile de care beneficiază, potrivit legii”, în sensul Codului muncii sporurile cu caracter permanent fiind cele acordate pentru munca care se prestează, în mod regulat, în condiţiile respective, în mod incontestabil( aspect care nu a fost negat de pârât), membrii de sindicat reclamanţi lucrând permanent în condiţii de muncă vătămătoare şi condiţii grele de muncă, instanţa conchide că excluderea sporurilor al căror cuantum lunar se determină pe bază de pontaj(cu caracter variabil, evident doar în ceea ce priveşte câtimea, nu şi regularitatea desfăşurării activităţii) prin pct.26.1 al Ordinului nr.399/C/2007- ,,prin drepturi băneşti avute se înţeleg indemnizaţiile şi sporurile care nu se plătesc în raport de timpul efectiv lucrat pe baza unor pontaje întocmite în acest sens”, contravine actelor normative cu forţă superioară enunţate în prezenta expunere – OG nr.64/2006 coroborat cu Codul muncii, fiind irelevant aspectul acordării unui număr suplimentar de zile concediu odihnă, potrivit OMJ nr.405/C/24.01.2006, pe lângă cele 32/38 zile calendaristice stabilite în funcţie de vechimea în serviciu, atât durata concediului de odihnă, cât şi durata concediului de odihnă suplimentar, determinându-se proporţional cu perioada lucrată, respectiv timpul efectiv lucrat în condiţii deosebite, din moment ce se pune problema calculului indemnizaţiei aferente concediului de odihnă. Despre o dublă compensare a condiţiilor speciale de muncă s-ar putea vorbi inclusiv în ceea ce priveşte plata efectivă a sporurilor în perioada de activitate, cumulat cu acordarea concediului de odihnă suplimentar.
Se mai impune a se releva că prin adresa nr. 70479/09.09.2015 emisă de Ministerul Justiţiei( fila 26 dosar), referitor la modul de calcul al indemnizaţiei aferente concediului de odihnă pentru
30
funcţionarii publici din cadrul acestui minister, s-au indicat ca elemente componente: „Cuantumul brut al salariul funcţiei de bază; Cuantumul brut al sporului pentru activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc sau în condiţii de pericol deosebit; Cuantumul brut al sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare; Valoarea brută stabilită conform art.5 alin. (1) din Legea nr. 285/2010”, elemente care formează salariul brut, indemnizaţia de concediu zilnică determinându-se prin raportarea salariului brut la numărul de zile lucrătoare din luna în care se efectuează concediul de odihnă, înmulţit cu numărul zilelor de concediu de odihnă solicitate a fi efectuate, din care se scad contribuţiile obligatorii la fondurile de asigurări sociale şi impozitul corespunzător care virează la bugetul de stat, reclamanţii învederând că, în conformitatea cu art.81 alin.1 din Legea nr.293/2004 „prevederile prezentei legi se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti”.
Pentru considerentele expuse, în baza art.4 din Legea nr.554/2004, se va admite excepţia de nelegalitate a pct. 26.1 cu referire la punctul 15(1) din Anexa nr. 5 - 5.1., Capitolul III şi punctul 7(1) din Anexa nr. 5 - 5.3. din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 399/C/2007, excepţie invocată de Sindicatul Salariaţilor Penitenciarului Bistriţa în contradictoriu şi cu emitentul actului administrativ – Ministrul Justiţiei, introdus în cauză, constatându-se nelegalitatea dispoziţiilor menţionate.
Dată fiind soluţia adoptată în privinţa excepţiei de nelegalitate, în aplicarea art.4 alin.3 al Legii nr.554/2004, tribunalul va proceda la soluţionarea cauzei fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost reţinută, consecinţa fiind aceea a aplicării art.38 alin.1 din OG nr.64/2006, fără distincţiile impuse de pct.26.1 din ordin în ceea ce priveşte noţiunea de „drepturi băneşti”, adică fără excluderea sporurile care se plătesc în raport de timpul efectiv lucrat pe bază de pontaje, pârâtul Penitenciarul Bistriţa urmând a fi obligat la recalcularea indemnizaţiilor de concediu odihnă aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, pentru fiecare reclamant, membru de sindicat, prin includerea sporului pentru munca în condiţii vătămătoare şi sporului pentru condiţii grele de muncă, ca sporuri de care aceştia „beneficiază, potrivit legii”, incluse în noţiunea de „celelalte drepturi băneşti avute”.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive invocate de chemaţii în garanţie Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei, ambii cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 şi, în consecinţă, respinge cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul Penitenciarul Bistriţa împotriva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Ministerului Justiţiei, ca fiind făcută împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.
Admite excepţia de nelegalitate a pct. 26.1 cu referire la punctul 15(1) din Anexa nr. 5 - 5.1., Capitolul III şi punctul 7(1) din Anexa nr. 5 - 5.3. din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 399/C/2007, excepţie invocată de Sindicatul Salariaţilor Penitenciarului Bistriţa în contradictoriu şi cu emitentul actului administrativ – Ministrul Justiţiei, introdus în cauză, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, constatând nelegalitatea dispoziţiilor menţionate.
Admite acţiunea, ulterior precizată, formulată de Sindicatul Salariaţilor Penitenciarului Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, str. Tărpiului, nr. 22, jud. Bistriţa-Năsăud, CIF 1698880, în numele membrilor de sindicat:

2 comentarii:

r spunea...

bravo, cu respect deosebit pentru cOnsecventa sindicatul '' SINPEN 2006'' BRAILA

AdMin spunea...

Mulțumim!