luni, 20 iulie 2015

Penitenciarul Codlea in lumina reflectoarelor gri

La Peniteciarul Codlea a început era sesizărilor abuzive ale Comisiilor de disciplină împotriva angajaților pentru fapte săvârșite în timpul liber, fapt ce aduce atingeri grave vieții private a acestora.

Comisarul de penitenciare Cătălin BACRĂU – Șef Serviciu Aplicarea Regimurilor sesizează în cel mai amator mod Comisia de Disciplină a Penitenciarului Codlea împotriva domnului inspector de penitenciare Alexandru ENE.

Comisarul de penitenciare Cătălin BACRĂU s-a considerat vătămat prin fapta domnului inspector de penitenciare Alexandru ENE, faptă ce a constat în:

În data de 09.07.2015, la ora 00:07 domnul Alexandru ENE a postat pe grupul închis de lucru al Sindicatului Măgura Codlea (Facebook) nemultumiri cu privire la atitudinea comisarului de penitenciare Cătălin BACRĂU.

Cu o zi înainte, domnul Cătălin BACRĂU l-a contactat telefonic pe domnul Alexandru ENE pentru a-l programa șef de tură în locul domnului Radu FILIP, așa cum reiese din sesizarea domnului Bacrău. Discuție telefonică care nu a fost tocmai principială și nu s-a purtat deloc cu respectarea deontologiei profesionale de către domnul sesizor amator Cătălin BACRĂU.

Justițiarule Cătălin BACRĂU, în ce calitate l-ai sunat pe domnul Alexandru ENE pentru a-l programa telefonic în serviciu ca șef de tură?

Tu îndeplinești atribițiile de Șef Serviciu Aplicarea Regimurilor. Șeful Serviciu Aplicarea Regimurilor nu planifică în serviciu șefii de tură.

L-ai sunat în exercitarea atribuțiilor sau ca aghiotant al DASDRP Felix FABRY?

Ți-ai depăsit atributiile, domnule Bacrău și drept urmare ai săvârșit o abatere disciplinară conform art. 69 lit. d) din Legea 293/2004.

Art. 69
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte: 

  1. d) depasirea atributiilor de serviciu (…)
Domnule BACRĂU, știai că reprezentantii sindicali au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a sesiza Comisia de Disciplină în numele membrilor de sindicat?
În numele domnului Alexandru ENE vom uza de acest drept.

În comentariile prezentului articol îți vom arăta boacănele din sesizarea ta, iar data viitoare poartă o pereche de ochelari de intelectual! În felul acesta, poate devii inteligent.

În atenția membrilor Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Codlea:

– Plecând de la principiul că legea generală se aplică în orice materie şi în toate cazurile, mai puţin în acelea în care legiuitorul stabileşte un regim special şi derogatoriu, instituind în anumite materii reglementări speciale, care sunt prioritare faţă de norma de drept comun, ce în astfel de situaţii se aplică numai unde legea specială nu dispune;

– Având în vedere că Ordinul 2856/c/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate precum și Legea 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a penitenciarelor, republicată  nu oferă o definiție a abaterii diciplinare;

Considerăm că trebuie avută în vedere definiția din Codul Muncii art. 247 alin 2, și anume: ”Abaterea disciplinară este o faptă ÎN LEGĂTURĂ CU MUNCA şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.”

Așadar,
În eventualitatea admiterii prin absurd că s-ar face dovada clară a săvârșirii faptei considerată de către reclamant abatere disciplinară, vă rog să țineți cont că acele conversații se derulau în afara programului normal de muncă, pe o rețea de socializare care nu are nicio legătură cu serviciul/munca, după cum reiese din așa-zisului PRINTSCREEN, care însă nu poate face dovada unor probe temeinice și legale;

Datorită faptului că așa-zisul PRINTSCREEN nu este autorizat în conformitate cu prevederile legale în materie, ci poate fi fabricat în cel mai amator mod de către orice persoană care are cunoștințe elementare de utilizare a unui calculator;

Ținând cont ca pe rețelele de socializare, gen FACEBOOK, libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor este inviolabilă, având în vedere restricționarea ca ”GRUP ÎNCHIS” contul de facebook al Sindicatului Măgura Codlea;

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) solicită membrilor Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Codlea să analizeze cu obiectivitate și imparțialitate cele prezentate mai sus și să dispună în consecință,  asigurând în acest sens integritatea şi independenţa Comisiei.

Sursa : FSANP

Niciun comentariu: