marți, 21 aprilie 2015

ANP mai ”confidențial” ca MJ

Domnule chestor de penitenciare Cătălin-Claudiu BEJAN,

În virtutea consolidării unui dialog bipartit judicios între Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) și Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP), vă solicităm să anulați în parte Decizia ANP nr. 366/08.04.2015 privind modalitatea de întocmire și transmitere a corespondenței create la nivelul sistemului administrației penitenciare, mai precis abrogarea art. 4, care prevede ca Rapoartele de inspecții generale, Notele de constatare întocmite în urma controalelor tematice, inopinate, soluționării sesizărilor și reclamațiilor, realizate de Serviciul Inspecție Penitenciară, Rapoartele de audit, întocmite de Serviciul de Audit Public Intern, precum și documentele întocmite de alte structuri din ANP în realizarea activităților de control/verificare la nivel teritorial, intră în categoria documentelor CONFIDENȚIALE.

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) consideră această prevedere abuzivă ca nelegală și își rezervă dreptul de a reliefa absurdul acestei situații.
Motivele de nelegalitate pe care le invocăm se referă la faptul că orice informație din documentele calificate Confidențiale de dumneavoastră, ca să nu fie accesibilă publicului, trebuie să îndeplinească o cerință fundamentală și anume: să existe o clasificare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 182/2002.

Plecând de la principiul conform căruia existenţa unei clasificări a informaţiilor trebuie dovedită, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) opinează ca necesară motivarea în scris a aplicării tratamentului confidențial asupra documentelor gestionate de instituția pe care o conduceți și în consecință ar trebui să expuneți în mod clar motivele pentru care considerați că rezultatele controalelor şi ale misiunilor de audit trebuie să fie tratate în regim confidențial.

Mai mult decât atât, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) este obligată să demonstreze că informaţiile din documentele clasificate ”Confidențial” se încadrează în excepţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.

Totodată, vă aducem la cunoștință că nu este morală clasificarea informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii sau erorilor administrative.

Plecând de la premisa că Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) asigură accesul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) la informaţiile privind rezultatul acţiunilor de control şi audit efectuate la nivelul sistemului administrației penitenciare, ne rezervăm curiozitatea prezentării de către dumneavoastră a unei versiuni neconfidențiale a documentelor calificate ”Confidențial”, care include o descriere a informațiilor confidențiale înlaturate.

Domnule Cătălin-Claudiu BEJAN, în calitatea dumneavoastră de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) sunteți responsabil de întreaga activitate a sistemului penitenciar. Ca urmare a acestei calități oficiale, DECIZIILE domniei voastre ar trebui: să evite derapajele de la principiile etice; să reflecte interesele angajaților și ale societății civile, să fie rezonabile, să conveargă spre performanță, transparență, adevăr și imparțialitate.

Domnule Cătălin-Claudiu BEJAN, vă relevăm faptul că responsabilitatea factorului deciozional nu trebuie să fie doar un termen inserat într-o normă de drept, ci o stare de fapt existentă pretutindeni în sistemul penitenciar românesc pe care îl conduceți.

SURSA  : FSANP

Niciun comentariu: