vineri, 6 iunie 2014

DIRECTOAREA ANULUI . . .

Directorul-femeie al Penitenciarului Spital Colibași, comisar şef de penitenciare dr. Mirela-Cornelia CHIRCIU, a sesizat Comisia de Discipină împotriva a 4 (patru) funcționari publici cu statut special pentru simplul fapt că au zis ”BRAVO!” și au aplaudat. 
 
Unde se termină logica, acolo începe delirul…

Nu credeam vreodată că există un director mai irațional decât ex-directorul Penitenciarului Galați, Alexandru CRISTIAN.

Ceea ce urmează în continuare este o realitate care bate orice film de comedie neagră.

Vă prezint o parodie în adevăratul sens al cuvântului, petrecută în Penitenciarul Spital Colibași și ai cărei protagoniști sunt directoarea Mirela-Cornelia CHIRCIU și aproximativ 80 de angajați ai respectivei unități.

V-aș ruga să nu râdeți, căci după logică managerială a directoarei Mirela-Cornelia CHIRCIU veți ajunge în fața comisiei de disciplină!

POVESTEA:

Actul întâi
În data de 22.05.2014, ora 06:40 în Clubul Penitencirului Spital Colibași are loc o ședință cu personalul unității alarmat și doamna director Mirela-Cornelia CHIRCIU în persoană.
Dezinvoltă nevoie mare, directoarea Mirela-Cornelia CHIRCIU dorește ca în cadrul ședinței (scopul alarmării) ”discuțiile să fie interactive” și invită colegii să-și prezinte nemulțumirile și să sesizeze nereguli.

Actul al doilea 
Erijată în madam profesoară, directoarea anului Mirela-Cornelia CHIRCIU a început să ia la întrebări personalul cu privire la posibile întâmplări generate de vizita CPT-ului în S. P. Colibași.
Primul ”elev” a fost domnul Neacșu, urmând domnul Dragomir, domnul Pavel, doamna Fărcășanu, doamna Ilie, doamna Vasilescu, domnul Popescu, domnul Ciobanu, doamna Meleșteu, doamna Cvasniuc, domnul Niculescu, domnul Marin, domnul Spânulete. Toți aceștia au fost ascultați ca-n clasele primare. Ne miră faptul că madam doftor nu și-a luat și-o nuielușă cu care să altoiască, din când în când, câte un respondent mai timid dintre cei enumerați mai sus, care nu-și știa prea bine lecția!

Actul al treilea
Cucoana directoare, nemulțumită de prestația personalului interogat ca-n ședințele kominterniste ale partidului comunist și că vizita CPT-ului ar găsi-o ”dezvelită” în actul managerial, a trecut la repoziționarea atitudinii, înlocuind dezinvoltura cu aroganța și bunul simț cu insulta.
Și pe cine altcineva să cadă atacul cucoanei doftor, decât pe domnul Marin?!
Dialogul infantil exprimă tot ce trebuie înțeles:
”Doamna director – dumneavostră ați răspuns că a fost o greșeală la noi în unitate!
Domnul Marin – nu e adevărat!
Doamna director – ba e adevărat!
Domnul Marin – dați-mi voie să vă contrazic pentru că transmiteți mesaje greșite personalului.”
Dialogul dă dovadă de principialitate?
Răspunsul alarmant de infantil ”Ba e adevărat!” al doamnei director Mirela-Cornelia CHIRCIU respectă regulile unui dialog civilizat?
Vi se pare că în dialogul dintre doamna Mirela-Cornelia CHIRCIU și domnul Marin se regăsec formalitatea și echivalența?
Răspunsul ”Ba e adevărat!” nu denotă nicicum un comportament de om rațional care poate accepta și părerea interlocutorului, ci mai degrabă un comportament de precupeață isterică și inflexibilă.

Actul al patrulea
Dialogul din finalul ședinței a stârnit ”admirația” publicului asistent.
”O parte din personal a început să aplaude iar cineva a strigat – bravo.”
Comicul a fost atins în finalul ședinței.
Doamna doftor/director Mirela-Cornelia CHIRCIU, ne mirăm că nu v-au cerut și autografe, la ce prestație de divă telenovelistă ați avut!
Doamna doftor/director Mirela-Cornelia CHIRCIU, ovațiile fac parte din spectacol, doamnă!
De când nu ați mai mers la circ?
Doamna director Mirela-Cornelia CHIRCIU, nu încurajez reacțiile persiflante la adresa șefilor, dar consider că decența și demnitatea trebuie să fie virtuți de care trebuie să dați dumneavostră dovadă și apoi să le puteți cere subalternilor.
Actul al cincilea
Doamna doftor/director Mirela-Cornelia CHIRCIU, ofuscată până în pânzele albe că a putut fi contrazisă de un subaltern care a îndraznit să aibă altă opinie decât a domniei sale, a părăsit sala de ședință, adresănd amenințări subtile personalului ”nesupus”.
”Doamna director – în asemenea condiții, vă aplaud și eu și vă voi propune pentru ”ANGAJAȚII ANULUI”. Vă urez o zi bună!” 

SFÂRȘIT

Concluzii:
Prin Adresa nr. 23351/SPCAG/26.05.2014, doamna director Mirela-Cornelia CHIRCIU a sesizat Comisia de Disciplină a Penitenciarului Spital Colibași împotriva doamnei Delia DINIAȘ pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.48 lit. e (să fie disciplinat, respectuos și corect față de șefi, colegi, subalterni și să respecte ierarhia conferită de funcția și gradul profesional deținute) din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. (în drept)

(în fapt) Doamna Delia DINIAȘ a avut un comportament neadecvat pentru un funcționar public cu statut special, spunând ”BRAVO” și aplaudând împreună cu alte persoane.

Doamna director, Mirela-Cornelia CHIRCIU, dumneavoastră când ați afirmat și aplaudat: ”în asemenea condiții, vă aplaud și eu și vă voi propune pentru ”ANGAJAȚII ANULUI”, ce fel de COMPORTAMENT ați avut?

Doamna director, Mirela-Cornelia CHIRCIU, dumneavoastră când ați afirmat și aplaudat: ”în asemenea condiții, vă aplaud și eu și vă voi propune pentru ”ANGAJAȚII ANULUI”, ce ABATERE DISCIPLINARĂ ați săvârșit?

Doamna director, Mirela-Cornelia CHIRCIU, știați că legea are caracter general și se aplică și domniei voastre?

Doamna director, Mirela-Cornelia CHIRCIU, aveți decența și deminitatea să îi propuneți domnului director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN, să sesizeze Comisia de disciplină împotriva dumneavoastră pentru abaterea disciplinară săvârșită în data de 25.05.2014, în Clubul Penitencirului Spital Colibași?

Vă reamintim, doamna director, Mirela-Cornelia CHIRCIU, două din valorile etice ale funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor: INTEGRITATE și OBIECTIVITATE.

P.S. Am aflat că azi este ziua dumneavoastră de naștere (06.06.1966). Vă urăm un călduros ”La mulți ani!” și vă dedicăm prezentul articol, cu același sentiment cu care dumneavoastră vă veți propune angajații pentru recompensa ”angajații anului”!

Sursa :  FSANP

Niciun comentariu: