luni, 28 martie 2011

Redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit

Reamintim entităţilor nonprofit, care beneficiază de redirecţionarea unei cote de 2% din impozitul pe venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi din impozitul pe venit realizat în anul 2010, principalele reglementări în vigoare în domeniu. Redirecţionarea impozitului se poate face numai pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii: asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, patronate, partide politice, asociaţii de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, inclusiv pentru cultele religioase recunoscute, iar sumele primite vor fi folosite în acest scop.
Redirecţionarea poate fi făcută către o singură entitate sau unitate de cult, iar opţiunea se face fie pe formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13, pentru cei care au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor, fie pe formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate" pentru celelalte categorii de contribuabili.

Redirecţionarea este opţiunea exclusivă a contribuabilului

Opţiunile vor fi făcute, personal, la unităţile fiscale teritoriale unde îşi au domiciliul solicitanţii, sau prin poştă, până la 15 mai 2011. Completarea cererilor se va face înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formulare, şi, în special, datele de identificare a entităţilor beneficiare.
Întrucât redirecţionarea impozitului este opţiunea exclusivă a contribuabilului, iar depunerea cererilor se face individual de cel în cauză, persoanele care doresc să-şi exprime această opţiune trebuie să depună personal cererile la unităţile fiscale teritoriale unde îşi au domiciliul.

sursa: link

Niciun comentariu: